അഭയാര്‍ഥികള്‍ – Vipinkumar.kp

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Author      :   Vipinkumar.kp
Company :   Binary Fountain Solutions India Pvt Ltd
Email       :    vipinkumar.kp@gmail.com

അഭയാര്‍ഥികള്‍

ഇന്നെലെ ഇഴച്ചേര്‍ന്നിമചേര്‍ന്ന് ,

ഇരതേടിവന്നവര്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍.

ഇന്നിവര്‍ ഇരപാകിമുളപ്പിച്ച,

മതവൃക്ഷശിഖരങ്ങളില്‍ ജാതിതൂക്കി.

മതക്കോലകെട്ടരങ്ങില്‍ നിന്നോടിയകലുന്നവര്‍,

ഈ ഭൂഗോളച്ചെരുവിലൊരിറ്റു ശാന്തിതന്‍ –

വെള്ളക്കീറുനോക്കിയലയുന്നവര്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍.

തിരയാര്‍ത്തിയോടണഞ്ഞിട്ട മണലില്‍,

മുഖംചേര്‍ത്തടിഞ്ഞു പിടഞ്ഞീര്‍ന്ന ബാല്യത്തിനറിയുമോ,

മതശരങ്ങളും മതഭ്രാന്തിന്‍ശാലകളും.

കാവ് തീണ്ടി , പുഴയൂറ്റികുടിച്ച ഞാന്‍,

കത്തുന്ന പാടവുംമറികടന്നോടി,

അകലെ നില്ക്കുമാ കുന്നാര്‍ത്തിയോടുണ്ണാന്‍.

മണ്‍പുറ്റു പുണരുമീ വീടിനുമ്മറപ്പടിയില്‍ ,

ഇറ്റുവീണ തുലാമഴ ജീര്‍ണിച്ചോഴുകിയീ-

കെട്ടിടപാടങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ.

മരവിച്ചീര്‍ന്നമനമൊന്നില്‍ മരനീറിന്‍ പുളിപ്പേറ്റു,

മതഭ്രാന്തനായി അലയുന്നു. 

ഇനിയാ അന്യഗ്രഹത്തിലെക്കൊരു പലായനം,

അഭയാര്‍ഥിയായി…

Comments

comments

Share.
Gallery