Skip to main content
souparnika

 

Srishti-2019   >>  Article - Malayalam   >>  മലയാളികൾ കടമെടുത്ത ജീവിത ശൈലികൾ

മലയാളികൾ കടമെടുത്ത ജീവിത ശൈലികൾ

Written By: Vivek.V
Company: animation media

Total Votes: 4

മലയാളികൾ കടമെടുത്ത ജീവിതശൈലികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ജീവിത ശൈലികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വന്ന ധൈനദിനജീവിത മാറ്റങ്ങൾ.ആഹാരത്തിൽ ആയാലും,വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ ആയാലും ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ ആയാലും അങ്ങനെ മറ്റ് അനുബന്ധകാര്യങ്ങൾ ഏത് തന്നെ എടുത്താലും ഇത് പ്രകടമാണ്.ഇതിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആഹാരവ്യതിയാനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ.

                 പോക്ഷാഹാരം,സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ആഹാരക്രമികരണത്തിൽ നിന്നും പോയ്മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മലയാളികളുടെ നിത്യാഹാരത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന പഴങ്കഞ്ഞി ഇന്ന് ജീവിത ശൈലികൾ മാറിവന്നപ്പോൾ തീൻമേശയിൽ നിന്നും ഗേറ്റ് ഔട്ട് ആയി പകരം അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾ ഇടം പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.തൻമൂലം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിത്യരോഗങ്ങളുടെ ശതമാനവും കൂടി.

             യുവത്വത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെൽകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് പ്രകടമാണ്.രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഓഫിസിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ദേഹം അനങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.വൻകിട രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് മലയാളികൾ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.അവരുടെ ജീവിതശൈലികൾ എന്തെല്ലാമൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം തന്നെ നാം ഇന്ന് കടം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

              അമേരിക്ക,ഓസ്ട്രേലിയ,ഇറ്റലി,കാനഡ,നേതാർലൻഡ്, പോളണ്ട് തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയോട് ചേർത്ത് വയ്ത്തക്കവണ്ണം നമ്മളും മാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തു,ശില്പി,കൃഷിരീതികൾ ഇന്ന് ബുക്കുകളിലും ഇന്റർനെറ്റിലും കൂടെ മാത്രം അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ.ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായി പഴയ മനുഷ്യർ കാലങ്ങളോളം നിരീക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ചിലകാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മണ്മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

       ഭാക്ഷവ്യതിയാനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്.ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് can I get some boxes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനപ്പൂർവം ഒരു പ്ലീസ് കൂടെ പറയാതെ താൻ എന്തിന് അയാളോട് താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്താഗത്തിയാണ്, Being polite is a good sign of a human എന്ന് പലരും മറന്നുപോകുന്നു.എന്തിന് മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പലർക്കും മടിയാണ്.മലയാള ഭാക്ഷ സംസാരിച്ചാൽ ഫൈൻ ഇടക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അല്ലേൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് എന്ന് ഒരു നിമിക്ഷം ഓർത്താൽ നല്ലത്.

 മാറിവരുന്ന ജീവിതശൈലികൾ മലയാളികൾക്ക് നേട്ടമാണോ കോട്ടമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ മനുഷ്യന് സ്വതവേ സ്വയക്തമാക്കുന്നതാണ്.ഈ യാത്രയിൽ അവൻ പലതും ത്യജിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റു പലതിനെയും സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതിഥികൾ ആവുകയും സ്വയം അതിഥേയരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്കാരങ്ങൾ  തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ മനസിലാക്കപ്പെടുന്നു.നല്ലതേത് തീയതേത് എന്നതിനേക്കാൾ തനിക്ക് നേട്ടമുള്ളത് എന്ത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ തേടിപോകുന്നത്.ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയും തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വികസനവുമാണ് മലയാളികൾ ഇത്രയേറെ പാശ്ചാത്യരാജ്യ സംസ്കാരത്തിൽ ആകൃഷ്‌ടരകനുള്ള പ്രധാനകാരണം.ഇത്തരത്തിൽ  കടമെടുത്ത രീതിയാണ് വസ്ത്രധാരണം.ഈ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചാലെ പേഴ്സണലിറ്റി ഉണ്ടാകു എന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിക്കു എന്നും മലയാളികൾ പലരും ധരിച്ചു പോകുന്നു.

     ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധിനിവേശം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ തന്നെ താറുമാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കുന്നുകൾ പോലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃദ്ധസധനങ്ങൾ.മാതാപിതാക്കളെപോലും തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ യന്ത്രമായി സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹം നടിക്കാൻ അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വയം പ്രാപ്തി കൈവരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിക്ഷം ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളായി കരുതി മറ്റൊരു ചില്ലയിലേക്ക് അതിവേഗം ചേക്കേറാൻ ഇന്നത്തെ മലയാളികൾക്ക് കഴിയുന്നു.

 മലയാളികൾ കടം എടുത്ത ഈ ജീവിത ശൈലികളിൽ അധികം മനുഷ്യയുസ്സ് കാണില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.

           നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി,

സഹജീവിസ്നേഹം,അഹിംസ,ബുദ്ധിസം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഡിസൈനിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കാം.എന്നുകരുതി പ്രകൃതി ആ ഡിസൈൻ പിൻവലിക്കുകയൊന്നുമില്ല അവിടെത്തന്നെ കാണും.

പണത്തിനും ആധുനിക ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾക്കും വിദേശനുകരണത്തിലും മുൻതൂക്കം ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ, പിന്നെ സംസ്കാരം,പണ്ടത്തെ വിവാഹചടങ്ങുകളും ഇക്കാലത്തെ വിവാഹത്തെ ചടങ്ങുകളും ഒന്ന് എടുത്തുനോക്കിയാൽ  തന്നെ അറിയാം.മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം തന്നെ നമ്മുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യൻ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേക ജീവിതമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയിട്ടിണ്ടോ അതിന് സമാനമായ ജനിതക ദത്ത രൂപമാറ്റങ്ങൾ അവന്റെ ജീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപെട്ടിട്ടുണ്ട്.ഒന്ന് ഈ യുഗത്തിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്.

ദേഹം അനങ്ങാതെ അധ്യാനിച്ചു കുറെ കാശുണ്ടാക്കി ഒരു ലൈഫ് ടൈം കണക്ഷനും എടുത്ത് വിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്.

മറ്റുള്ള ഇടത്തുനിന്നും കടമെടുത്ത ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ആധുനിക ജീവിതം ഭയങ്കര ഒരു പ്രേശ്നമാണ്.ശാരീരികമായും കായികമായും ആരും തന്നെ ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നില്ല.ഉഷ്ണകാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ  അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി AC 24ൽ ഇട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മലയാളികളുടെ അവസ്ഥ.

പണ്ട് ആകട്ടെ മലയാളികൾ കേരളീയ ശൈലിയിൽ കേളി കേട്ടിരുന്നു.നടപ്പിൽ ആയാലും ഉടുപ്പിൽ ആയാലും ഉടുപ്പിൽ ആയാലും എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതാപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്.

നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ഒന്ന് മാറ്റ് 90 പേർ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകും ,അത് കൊണ്ടാണ് അത് നല്ലത് എന്ന് പറയാതെ ഓവറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്.ഇത് പോലെയാണ് മലയാളികളുടെ അവസ്‌ഥ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നുമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പച്ചക്കറി,കൃഷി മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാകു.കാലം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കോലം മാറുന്നവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിത ശൈലിയിലും മാറ്റങ്ങൾ അതീതമാണ് ഇന്ന്.

Comment