Skip to main content

തീ

"അതെ  പാട്ടുമുറുക്കുമ്പോൾ  കാലുനിലത്തുറക്കില്ല , തീ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തീ , തോട്ടത്തീർന്നു കഥ , നേരത്തു ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നത് പണിക്കരല്ല , കാളി ... കരികാളി , തൊട്ടാ പപ്പടം പൊള്ളുന്നപോലെ  പൊള്ളും , വസൂരി വന്നാ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ?"

 

Subscribe to Arackal Digital Solution