Skip to main content

ഓണമാണ് ഓണം അവധിയാണ് സ്കൂളിന്

ഉണ്ണി വന്നു കെഞ്ചി അച്ഛനോട് കെഞ്ചി 

ഉണ്ണിയ്ക്ക് കളിയ്ക്കാൻ വാങ്ങിതരോ പന്ത്

വാങ്ങിത്തരില്ല ഉണ്ണീ വാങ്ങിത്തരില്ല പന്ത്

 

ഉണ്ണി ചെന്ന് കെഞ്ചി അമ്മയോട് കെഞ്ചി 

ഉണ്ണിയ്ക്ക് കളിയ്ക്കാൻ വാങ്ങിതരോ പന്ത്

വാങ്ങിത്തരില്ല ഉണ്ണീ വാങ്ങിത്തരില്ല പന്ത്

 

ഉണ്ണി വന്നു കെഞ്ചി അപ്പുപ്പനോട്  കെഞ്ചി 

ഉണ്ണിയ്ക്ക് കളിയ്ക്കാൻ വാങ്ങിതരോ പന്ത്

വാങ്ങിത്തരില്ല ഉണ്ണീ വാങ്ങിത്തരില്ല പന്ത്

 

ഉണ്ണി മുഖം വാടി, ഉണ്ണിക്കണ്ണു നിറഞ്ഞു 

കെഞ്ചി തളർന്നുണ്ണി, താനെ കിടന്നു ഉറങ്ങി

 

അർക്കനുദിച്ചുയർന്നപ്പോൾ ഉണ്ണി കണ്ണ് തുറന്നു 

അപ്പുപ്പൻ ഉണ്ണിയെ കൂട്ടി, പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു

അപ്പുപ്പൻ ഓലക്കാൽ എടുത്തു, പന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു

ഉണ്ണി മുഖം വിടർന്നു....ഉണ്ണി തുള്ളി ചാടി...

 

ഹായ് ഹായ് പന്ത് ...ഹായ് ഹായ് ഓല പന്ത് 

ഉണ്ണിക്കു കളിക്കാൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് പന്ത് വേണ്ടേ വേണ്ട 

കടയിലെ പന്ത് വേണ്ടേ വേണ്ട...പറമ്പിലെ പന്ത് മതിയല്ലോ!

 

ഭൂമി കേടാക്കാത്ത പന്ത്.... 

സസ്യങ്ങൾക്ക് വളമാകും പന്ത്...

ഓസോൺ നശിപ്പിക്കാത്ത പന്ത്...

Author
PRISY P S
vote
0
Category