Skip to main content
souparnika

 

Srishti-2019   >>  Poem - Malayalam   >>  പൂമൊഴി

പൂമൊഴി

Written By: Deepa N
Company: Zyxware Technologies Pvt. Ltd

Total Votes: 0

പുഞ്ചിരി മൊഴിയാക്കി, മിണ്ടാൻ പഠിക്കണം
നന്ദിവാക്കോതുവാൻ നൽച്ചിരി വിടർത്തണം

ഒരുദിനം കൊണ്ടേയൊടുങ്ങുമീ ജീവിതം
പരിഭവമേതുമില്ലാതെ ചിരിക്കണം

മുള്ളുള്ള പൂച്ചെടിച്ചുണ്ടിലും വിടരണം
മുറ്റത്തെ പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലും വിടരണം    

രാവിലെ പെയ്ത മഴയോടും ചിരിക്കണം
വൈകീട്ടു ചാഞ്ഞ വെയിലോടും ചിരിക്കണം

ഇനിയൊരു കാറ്റത്തു ഞെട്ടറ്റു വീഴിലും
ഈ പകല്മായുവോളം ചെമ്മേ ചിരിക്കണം 

 

Comment